พล.ต.ต.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นพ.(สบ ๗)(๓))รพ.ตร. ประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการพยาบาลภาคสนาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๑๓๐) มีผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมในพิธี โดยมี พล.ต.ต.หญิง ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ผบก.วพ.ให้การต้อนรับ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ต.โสภณรัชต์ สิง

Read more

วันที่ 18 ม.ค. 2562 ผู้บริหาร​ คณาจารย์และนักศึกษาพยาบาล​ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ​ มีความภาคภูมิใจที่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม​ และเล่นดนตรีไทย​ ในงานอุ่นไอรัก​ ณ​ ลานพระราชวังดุสิตฯ

Read more

วันที่ 22 ​ม.ค. 2562 พล.ต.ต.หญิง​ ดร.นงเยาว์​ สมพิทยานุรักษ์​ ผบก.วพ. รับมอบ​ธงประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า​ประจำปี 2562​ ซึ่งเป็นไปตามวาระประจำปีของแต่ละเหล่า​ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นประธานอย่างต่อเนื่องกันมานานถึง28 ปี ต่อจากวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ​ เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมพัฒนาวิชาชีพด้านการพยาบาลและความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างชาวพยาบาลสี่เหล่าให้แน่นแฟ้นยิ่งๆขึ้นต่อไป

Read more

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Read more

พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร. ประธานในพิธีมอบหมวกนักศึกษาพยาบาลตำรวจชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี พล.ต.ต.หญิง ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ผบก.วพ. ให้การต้อนรับประธานในพิธีและผู้บังคับบัญชาระดับสูงของโรงพยาบาลตำรวจ ในวันศุกร์ ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรัตนะกนก ชั้น ๗ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติว

Read more

วันที่​ 8​ ม.ค. 2562 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 43 ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ประสบอุบัติเหตุล้มหน้าฟาดกำแพง ​เมื่อ​เวลา 16.30 น. ขณะที่นศพต.ชั้นปีที่ 4 กำลังเดินทางกลับจากการฝึกปฏิบัติอนามัยโรงเรียนจากโรงเรียนวัดสระบัว เพื่อกลับวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ​ ระหว่างทางได้พบตำรวจในโครงการพระราชดำริกำลังให้การปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุ นศพต.ชั้นปีที่ 4 จำนวน 12 คน จึงได้ตัดสินใจเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุโดยการประเมินเบื้องต้นและได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยการทำแผล และทางตำรวจได้ประสานให้กู้ภัยมารับตัวเพื่อส่งต่อไปยังรพ.ต่อไป

Read more

พล.ต.ต.หญิง ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ และ คณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมชมรมพยาบาลสี่เหล่า ในงานมุทิตาจิตเพื่อแสดงความยินดีและขอบคุณข้าราชการพยาบาลสี่เหล่าที่รับราชการจนเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๑ ณ สโมสรนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

โพสต์โดย วิทยาลัยพยา

Read more

พล.ต.ต.ชนินทร์ สุดโนรีกูล รอง พตร. ประธานในพิธีสำเร็จการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐) ในวันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง ผู้บริหารอาจารย์และผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมรัตนะกนก ชั้น ๗ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ต.ชนินทร์ สุดโน

Read more

พล.ต.ต หญิง ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เป็นประธานในพิธีเปิด พิธีปัจฉิมนิเทศผู้ช่วยพยาบาล (ประจำปีการศึกษา 2560) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจขอขอบคุณ คุณพรวรินทร์ นุตราวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ 7 ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่องพลังสุขในวิชาชีพพยาบาล (ภาค 1) ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ต หญิง ดร.นงเยา

Read more

พล.ต.ต หญิง ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าและนักศึกษาพยาบาลตำรวจ นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล เข้าร่วมในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนะกนก ชั้น 7 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

พล.ต.ต หญิง ดร.นงเยา

Read more