คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร​วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ​ได้จัดประชุมวิชาการ​เนื่องในวาระครบรอบ50ปี​วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ​ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่​ เมื่อวันที่16-17พฤษภาคม​2562​ ในหัวข้อ วพ.​จะพัฒนาการจัดการเรียนรู้ไปอย่างไรในยุคดิจิตัล 4.0​

คณะกรรมการพัฒนาบุคลา

Read more

จำนวนตัวสำรองที่ต้องเรียกเพิ่มเพื่อเข้าศึกษามอบตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าใช้จ่าย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ)(ครั้งที่ ๑) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามอบตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าใช้จ่ายหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Read more

วันที่​ 3 พฤษภาคม​ 2562​ พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ​ พร้อม​ท่าน อาจารย์ ​ใจชนก​ ภาคอัต​ และครอบครัว​ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล​และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล​ประจำปี2562​

วันที่​ 3 พฤษภาคม​ 2

Read more

ขอเชิญชวนประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ “Management in Preterm Nursing” วันที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวิชาการชั้น ๒ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

ขอเชิญชวนประชุมวิชาก

Read more