ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ.-20 มี.ค.2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 207 6290

ประกาศ  รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ https://nursepolice.thaijobjob.com/