วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติ เเละศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจทุกท่าน ร่วมงาน “ครึ่งศตวรรษ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 50 ปี เเห่งการผลิตเเละพัฒนาพยาบาลเพื่อสังคม” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติ เเละศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจทุกท่าน
ร่วมงาน “ครึ่งศตวรรษ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 50 ปี เเห่งการผลิตเเละพัฒนาพยาบาลเพื่อสังคม”
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ
ผู้ประสานงาน
👮พ.ต.อ.หญิง​พรพรรณ​ ภูสาหัส​ 0898164130
👮พ.ต.ต.หญิง​พรรณ​ทิพา​ เวช​รังษี​ 0894945454​

👍 โปสเตอร์ออกแบบโดย พ.ต.ต.อภิสิทธิ์ ตามสัตย์ อาจารย์ (สบ2) ภาค วฐ. กลุ่มงานอาจารย์ วพ.รพ.ตร. และ ช่วยทำกรอบในเฟสบุคด้วยค่ะ
#ร่วมประชาสัมพันธ์ 50ปี วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
#มิติใหม่ของการสร้างสื่อดิจิทัล
ท่านที่สนใจเพิ่มกรอบ 50 ปี วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
 สามารถใช้ลิงค์ต่อไปนี้ได้
– web.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=748933778869863
และ สามารถ search จาก add frame ที่รูป profile โดยใช้คำค้นว่า “policenursingcollege50ปี”