วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ พ.ต.อ.หญิง รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ พ.ต.อ.หญิง รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ลาน ห้องโถง ชั้น ๑ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ