วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ ลานห้องโถง ชั้น1 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ ลานห้องโถง ชั้น1 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ