พล.ต.ต.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นพ.(สบ ๗)(๓))รพ.ตร.ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการภาคสนามประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๓๐

พล.ต.ต.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นพ.(สบ ๗)(๓))รพ.ตร.ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการภาคสนามประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๓๐ โดยมี พล.ต.ต.หญิง ดร. นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ กล่าวรายงานในพิธี และมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงเข้าร่วมในพิธี ในวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรัตนะกนก ชุั้น ๗ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ