คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร​วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ​ได้จัดประชุมวิชาการ​เนื่องในวาระครบรอบ50ปี​วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ​ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่​ เมื่อวันที่16-17พฤษภาคม​2562​ ในหัวข้อ วพ.​จะพัฒนาการจัดการเรียนรู้ไปอย่างไรในยุคดิจิตัล 4.0​

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร​วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ​ได้จัดประชุมวิชาการ​เนื่องในวาระครบรอบ50ปี​วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ​ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่​ เมื่อวันที่16-17พฤษภาคม​2562​ ในหัวข้อ
วพ.​จะพัฒนาการจัดการเรียนรู้ไปอย่างไรในยุคดิจิตัล 4.0​
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร​ ผู้บริหาร​วิทยากร​ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์และผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา​ในครั้งนี้ทำให้ได้แนวทางในการพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลตำรวจในศตวรรษต่อไป