วันที่​ 30​ ​เมษายน​ 2562​ พล.ต.ต.หญิง​ ดร.​นงเยาว์​ สมพิทยานุรักษ์​ ผบก.วพ.​ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่าประจำปี​2562​ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า​เพื่อร่วมกันพิจารณาอนุมัติกิจกรรม/โครงการต่างๆของชมรมพยาบาลสี่เหล่าประจำปี2562​

วันที่​ 30​ ​เมษายน​ 2562​ พล.ต.ต.หญิง​ ดร.​นงเยาว์​ สมพิทยานุรักษ์​ ผบก.วพ.​ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่าประจำปี​2562​ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า​เพื่อร่วมกันพิจารณาอนุมัติกิจกรรม/โครงการต่างๆของชมรมพยาบาลสี่เหล่าประจำปี2562​ โดยมีวัตถุประสงค์ของชมรมพยาบาลสี่เหล่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี​และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพยาบาลสี่เหล่าทัพในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลการจัดการภาวะฉุกเฉินในยุค4.0