วันที่​ 24​ เมษายน​ 2562​ พล.ต.ต.​โสภณรัตน์​ สิงหจารุ​ นายแพทย์​(สบ7)​รรท.นายแพทย์ใหญ์​ ประธานคณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ​ และ​คณะกรรมการฯ​ มีท่าน​รองอธิการบดี​จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​ ผศ.ดร.​ปมทอง​ มาลากุล​ ณ​ อยุธยา​ ผบก.รพ. ผบก. อก. และ​พล.ต.ต.​หญิง​ดร.​นงเยาว์​ สมพิทยานุรักษ์​ ผบก.วพ.ได้ประชุมคณะกรรมการฯ​ครั้งที่1/2562​ การประชุมครั้งนี้​มีวาระอื่นๆที่สำคัญต่อการพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลตำรวจให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่งในการวางแผนงานการดำเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจต่อไป