วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชาและอดีตผู้บังคับบัญชาระดับสูง โดย พล.ต.ต.ชนินทร์ สุดโนรีกูล รอง พตร.ประธานในพิธีทำบุญและรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา มี พล.ต.ต.หญิง ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชาและอดีตผู้บังคับบัญชาระดับสูง โดย พล.ต.ต.ชนินทร์ สุดโนรีกูล
รอง พตร.ประธานในพิธีทำบุญและรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา มี พล.ต.ต.หญิง ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์
ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ พร้อมบุคลากรและนักศึกษาให้การต้อนรับและรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์
ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐- ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม รัตนะกนก ชั้น ๗
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ