โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2562

วันที่​ 30-31​ มีนาคม​ 2562​ พล.ต.ต.หญิง​ ดร.นงเยาว์​ สมพิทยานุรักษ์​ ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด​วพ.เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล​ประจำปี​2562​ ณ​ โรงแรมเมธาวลัย​ อ.ชะอำ​ จ.​เพชรบุรี​ โดยมี​อาจารย์​ธเนศ​ เครือโสภณ​ และทีมงาน​เป็น​วิทยากรดำเนินกิจกรรม​การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน​​ การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล​ นอกจากนั้น​ในตอนเช้าวันที่31​มีนาคม​ 2562​ ข้าราชการและบุคลากรวพ.ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา​ร่วมกับบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขและประชาชน​ นักท่องเที่ยว​ในพื้นที่​ในการรณรงค์​การรักษาความสะอาด​ รณรงค์การ​เป็นตัวอย่างทึ่ดีในการไม่ทิ้งขยะ​ในพื้นที่ชายหาดชะอำ​ เพื่อร่วมกันรักษาพื้นที่ชายหาดให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สะอาด​สวยงามของประเทศชาติต่อไป