วันที่22​ มีนาคม​ 2562​ พล.ต.ต.หญิง​ ดร.​นงเยาว์​ สมพิทยานุรักษ์​ ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ​ เข้าร่วมประชุม​ที่ประชุมคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แห่งประเทศไทย​(ทคพย.)​ครั้งที่3/2562​ ณ​ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช