วันที่​19​ มีนาคม​ 2562​ พล.ต.ต.หญิง​ดร.​นงเยาว์​ สมพิทยานุรักษ์​ ​​เข้าร่วมพิธีรายงานตัวของข้าราชการตำรวจที่ไ้ด้รับการแต่งตั้งและโยกย้าย​ข้าราชการตำรวจ​ ประจำปีงบประมาณ2561​ และรับมอบนโยบายจาก ท่านนายแพทย์ใหญ่​ โรงพยาบาลตำรวจ​ พล.ต.ท.วิฑูรย์​ นิติวรางกูร ในโอกาสนี้​วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ​ ขอแสดงความยินดี​และขอต้อนรับข้าราชการตำรวจ​ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง