ขอ​เเส​ดง​ความยินดี​กับ​นักศึกษา​พยาบาล​ตำรวจ​ ชลิตา​ ไช​ยวัต​ นักศึกษา​พยาบาล​ตำรวจ​ชั้นปี​ที่​ 3​ รุ่นที่44

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ขอ​เเส​ดง​ความยินดี​กับ​นักศึกษา​พยาบาล​ตำรวจ​ ชลิตา​ ไช​ยวัต​ นักศึกษา​พยาบาล​ตำรวจ​ชั้นปี​ที่​ 3​ รุ่นที่44 ที่ได้รับคัดเลือก​ด้วยการสอบข้อเขียนเเละสัมภาษณ์​ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561 จากสมาคม​พยาบาล​แห่ง​ประเทศไทย​. โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็น​ตัวเเทน​นักศึกษา​พยาบาล​ภาคกลางเข้าร่วมการประชุม​The International Council of Nurses (ICN) CONGRESS 2019 ณ​ ประเทศ​สิงคโปร์

https://www.icn.ch/events/icn-congress-2019-singapore?fbclid=IwAR13d3MnZtumE6VC6-pYlDvzRGGOpeZSA2TT25K9ka7KHCvzCGFSh22BTRA

http://www.thainurse.org/wordpress/?p=4299&fbclid=IwAR29BvKjIrZOjZxZ-rlhIqMblFlKhsuNwP6fgXuAE3QHMhAWfi0yK9dcNb0