พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร. ประธานในพิธีมอบหมวกนักศึกษาพยาบาลตำรวจชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี พล.ต.ต.หญิง ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ผบก.วพ. ให้การต้อนรับประธานในพิธีและผู้บังคับบัญชาระดับสูงของโรงพยาบาลตำรวจ ในวันศุกร์ ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรัตนะกนก ชั้น ๗ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร. ประธานในพิธีมอบหมวกนักศึกษาพยาบาลตำรวจชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี พล.ต.ต.หญิง…

โพสต์โดย วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2019