ประกาศ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยวิธีคัดเลือก

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

เรื่อง  รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยวิธีคัดเลือก

ตำแหน่ง  พนักงานธุรการระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2561

ติดต่อสอบถามและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ วิททยาลัยพยาบาลตำรวจ หรือดาวน์โหลดใบสมัครแล้วกรอกข้อมูลพร้อมกับแนบหลักฐานการสมัครแล้ว scan เป็นไฟล์ PDF ส่งอีเมล์มาที่ info@nursepolice.go.th ทั้งนี้ให้นำใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่่ยวข้องมาตามกำหนดการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดการรับสมัครเเละใบสมัคร จากเอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง