รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยวิธีการคัดเลือก

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยวิธีการคัดเลือกใน ตำเเหน่งดังต่อไปนี้

  1. พนักงานธุรการ ระดับ ๓ จำนวน  ๑ อัตรา
  2. พนักงานทั่วไป  ระดับ ๑ จำนวน  ๒ อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งเเต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo น. – ๑๖.oo น. ที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

รายละเอียดอ่านจากเอกสารดาวน์โหลด

Download Attachments