รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประมวลผลคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมวลผลคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์

ผู้สนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดและกรอกใบสมัครได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

โทรศัพท์ 02-207-6085 ได้ตามวันและเวลาราชการ