พล.ต.ต หญิง ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าและนักศึกษาพยาบาลตำรวจ นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล เข้าร่วมในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนะกนก ชั้น 7 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

พล.ต.ต หญิง ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เป็นประธานในพิธีเปิด…

โพสต์โดย วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เมื่อ วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2018