ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ามอบตัวทำสัญญาและชำระค่าใช้จ่าย หลักสูตรพยาบาล(โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ) ตัวสำรองครั้งที่3 ปี2561

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ามอบตัวทำสัญญาและชำระค่าใช้จ่าย หลักสูตรพยาบาล(โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ) ตัวสำรองครั้งที่3 ปี2561

ผู้ที่มีรายชื่อให้มามอบตัวทำสัญญาและชำระค่าใช้จ่ายในวันที่ 7 สิงหาคม 2561

ผู้ที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ามอบตัวตามเอกสาร ให้ดาวน์โหลดเอกสารการทำสัญญาและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่อยู่นี้ >> ประกาศ การปฏิบัติตนในการมอบตัวและการทำสัญญา หลักสูตรพยาบาล ปี2561

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในวันมอบตัวและทำสัญญาประมาณ 55,400 บาท