ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มอบตัวทำสัญญาและชำระค่าใช้จ่าย หลักสูตรพยาบาล(TCASรอบ4) ปี2561

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มอบตัวทำสัญญาและชำระค่าใช้จ่าย หลักสูตรพยาบาล(TCASรอบ4) ปี2561

ผู้มีรายชื่อตามประกาศให้เตรียมหลักฐานเพื่อมอบตัวทำสัญญาในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 โดยอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารการมอบตัวได้ที่ >> ประกาศการปฏิบัติตนในการมอบตัวและการทำสัญญา หลักสูตรพยาบาล ปี2561

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในวันมอบตัวและทำสัญญาประมาณ 55,400 บาท