ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ามอบตัวทำสัญญาและชำระค่าใช้จ่าย หลักสูตรผู้ช่วยฯ ปี 2561

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มอบตัว ทำสัญญา และชำระค่าใช้จ่าย หลักสูตรผู้ช่วยฯ ปีการศึกษา 2561

หนังสือสัญญา ตัวอย่างการเขียนหนังสือสัญญา และขั้นตอนการมอบตัวอ่านได้จากเอกสารดาวน์โหลด

ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายของใช้อื่นๆ รวมประมาณ 30,000 บาท