ประกาศ การปฏิบัติตนในการมอบตัวและการทำสัญญา หลักสูตรพยาบาล ปี2561

ดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งค์ต่อไปนี้

  1. ประกาศ การปฏิบัติตนในการมอบตัวทำสัญญา นศพต.ปี2561
  2. หนังสือสัญญา หลักสูตรพยาบาล ปี2561
  3. ตัวอย่างการเขียนหนังสือสัญญา หลักสูตรพยาบาล ปี2561

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในวันมอบตัวและทำสัญญาประมาณ 55,400  บาท