เชิญเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่งานวิจัยและนวัตกรรม”

เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่งานวิจัยและนวัตกรรม” ในวันพุธที่ 30 พ.ค – 1  มิ.ย. 2561 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Download Attachments

  • jpg 409704
    File size: 232 KB Downloads: 124
  • jpg CCF_000016
    File size: 379 KB Downloads: 131