ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลสำหรับพยาบาล วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

Slide บรรยายวันที่ 10

video บทบาทสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลต่อการใช้ยาสมเหตุสมผล

video RDU กลุ่มงานเภสัชกรรม

Download Attachments