ประกาศ การรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาล(โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ) ปี2561

ประกาศ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ) ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดการสมัคร และกำหนดการรับสมัคร ดูได้จากเอกสารดาวน์โหลด

รับสมัครผ่านระบบ online เท่านั้นที่ https://nursepolice.job.thai.com

ติดตามประกาศต่างๆได้ที่ https://nursepolice.thaijobjob.com

ตั้งแต่ 15 มีนาคม – 17 เมษายน 2561

สำหรับบุคคลทั่วไปรับผ่านระบบ TCAS รอบ4 เท่านั้น