พิธีตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณ ห้องโถงชั้น ๑ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

พล.ต.ต.หญิง ดร. นงเยาว์ สมพทยานุรักษ์ ผบก.วพ. ประธานในพิธี ร่วมกับอาจารย์ บุคลากรและ นักศึกษาร่วมกันตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณ ห้องโถงชั้น ๑ วิทยาลัย พยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ