พล.ต.ต.หญิง ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ผบก.วพ.รพ.ตร.เข้ากราบขอพรปีใหม่ 2561 กับ นายกสภาการพยาบาล รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง