นศพต.ณัชชา ศรีจอมขวัญ นักศึกษาพยาบาลตำรวจ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจในโอกาสเข้ารับรางวัลชมเชย เรื่องเล่าในงาน Siriraj Palliative Care Day 2017

ขอเเสดงความยินดีกับ นศพต.ณัชชา ศรีจอมขวัญ นักศึกษาพยาบาลตำรวจ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจในโอกาสเข้ารับรางวัลชมเชย เรื่องเล่าในงาน Siriraj Palliative Care Day 2017  จาก รศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร
ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ โรงพยาบาลศิริราช