พิธีถวายพระพร พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาครบ65พรรษา

พิธีถวายพระพร พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาครบ65พรรษาของพระองค์ ในวันที่28กรกฎาคม2560 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าราชการและบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

โพสต์โดย วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เมื่อ วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2017