วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ขอเเสดงความชื่นชมภาคการพยาบาลอายุรศาสตร์ กลุ่มงานอาจารย์ที่ได้รับใบเกียรติบัตในการเข้าร่วมนำเสนอนวัตกรรมทางการพยาบาลในการประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล ประจำปี 2560

ขอเเสดงความชื่นชมภาคการพยาบาลอายุรศาสตร์ กลุ่มงานอาจารย์ที่ได้รับใบเกียรติบัตในการเข้าร่วมนำเสนอนวัตกรรมทางการพยาบาลในการประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล ประจำปี 2560

โพสต์โดย วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เมื่อ วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2017