วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ขอชื่นชม นศพต.ศุภิสรา ศิลปวรนันท์ ชั้นปี 2 เป็นตัวเเเทนนักศึกษาพยาบาลเหล่าทัพ/ตำรวจเข้าร่วมการสัมนา “มุมมองต่อการศึกษาพยาบาล โดยใช้เทคโนโลยี เเละนวัตรกรรม” ในการประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลประจำปี 2560

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ขอชื่นชม นศพต.ศุภิสรา ศิลปวรนันท์ ชั้นปี 2 เป็นตัวเเเทนนักศึกษาพยาบาลเหล่าทัพ/ตำรวจเข้าร่วมการสัมมนา…

โพสต์โดย วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เมื่อ วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2017