พ.ต.อ. หญิง นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เป็นประธานและนำบุคลากร เข้าร่วมในกิจกรรม Big Cleaning Day ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

https://drive.google.com/open?id=0B154wgxpFwGzcUhJWmFwenlaa2s

พ.ต.อ. หญิง นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เป็นประธานและนำบุคลากร เข้าร่วมในกิจกรรม Big Cleaning Day 1 มิถุนายน 2560

โพสต์โดย วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เมื่อ วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2017