พิธีเปิด การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามวงจร PDCA ของนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามวงจร PDCA ของนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กิจกรรมพัฒนาความรู้ในการดำเนินโครงการ แก่บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ วันที่ ๒๔-๒๕ พ.ค. ๒๕๖๐ วลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

https://drive.google.com/drive/folders/0B154wgxpFwGzMHF5LU1rMmN3UDg?usp=sharing

โพสต์โดย วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เมื่อ วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2017