ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เยี่ยมผู้เข้าอบรมหลักสูตรวิชาการภาคสนาม ปีะจำปีงบประมาณ 2560 ที่ รพ.เขาย้อย และ รพ.แก่งกระจาน

ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เยี่ยมผู้เข้าอบรมหลักสูตรวิชาการภาคสนาม รพ.เขาย้อย และ รพ.แก่งกระจาน

โพสต์โดย วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เมื่อ วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2017