โครงการพัฒนาและติดตามคุณภาพบัณฑิต 24-25 เมษายน 2560

วันที่ 24-25 เมษายน 2560 พล.ต.ต. วัฒนา ยี่จีน ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ คณาจารย์ และนักศึกษาพยาบาลตำรวจ ชั้นปีที่4 เข้าร่วมโครงการพัฒนาและติดตามคุณภาพบัณฑิต ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พร้อมทั้งร่วมกันปล่อยเต่า ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุเต่าทะเล กองทัพเรือ และเยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ

วันที่ 24-25 เมษายน 2560 พล.ต.ต. วัฒนา ยี่จีน ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ คณาจารย์ และนักศึกษาพยาบาลตำรวจ ชั้นปีที่4…

โพสต์โดย วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2017