ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 7 เม.ษ 2560

ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 7 เมษายน 2560

ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักอธิการบดี