สตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ (ประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐ)

 

ร้อยตำรวจเอกหญิง สุนิสา ชาลีทา

โพสต์โดย วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เมื่อ วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2017