พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปทั้งหมด https://drive.google.com/drive/folders/0B154wgxpFwGzUlhSbng2NklCaEU?usp=sharing

โพสต์โดย วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2017