พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการพยาบาลภาคสนาม

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการพยาบาลภาคสนาม (รุ่นที่ 218) วันที่14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2

ประมวลภาพทั้งหมด

โพสต์โดย วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2017