คุณครูของนางฟ้าตำรวจ

บทความจาก หนังสือพิมพ์ตำรวจ ฉบับ มกราคม 2560 Vol.37

หัวข้อ ผู้พิทักษ์สันติราฎร์ดีเด่น หน้า 22-23

เรื่องโดย คนดีศรีสังคม

ชื่อบทความ คุณครูของนางฟ้าตำรวจ

สมาคมตำรวจ http://www.rtpa.or.th/