การติดต่อ

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
492/1 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กทมฯ 10330

โทร. 02-2076085, 02-2076083, 02-2076097

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.

email : info@nursepolice.go.th

เว็บไซด์หลัก : http://www.nursepolice.go.th

Facebook : Nursepolicepage

แผนที่ :